Перуанский К-ПОМЁТ / Peruvian K-LITTER

Дата Рождения 13.09.2020 / DOB 13.09.2020

 

ВСЕ ЩЕНКИ ПРОДАНЫ / ALL PUPPIES ARE SOLD


SONDERWOL LEGEND KOLA

SOLD / ПРОДАНА 

 

SONDERWOL LEGEND KHALWA

SOLD / ПРОДАНА  

SONDERWOL LEGEND KIWI

SOLD / ПРОДАНА


SONDERWOL LEGEND KINGLY

SOLD / ПРОДАН

SONDERWOL LEGEND KEEP COOL

SOLD / ПРОДАНРОДОСЛОВНАЯ ПОМЁТА  / PEDIGREE of K-LITTER

       Fiel Huatutnupaq, copper
     Inti Huatutnupaq, copper Canela Huatunutpaq, bronze
  Qero Huatuntupaq, copper    Machu Piccu (Espinoza), black
     Eleni D'Inka Espipena, copper  Fwaragocha D'Inka Espipena, copper
Peruvian K-LITTER      
     Jefe Huatuntupaq, copper Sinchi (Roca), copper
  Sonderwol Legend Neria, copper    Estrella Huatuntupaq, bronze
     Farra Huatuntupaq, copper Claudia (Carselen), black
       Eleni D'Inka Espipena, copper