Перуанский К-ПОМЁТ / Peruvian K-LITTER

Дата Рождения 13.09.2020 / DOB 13.09.2020

РОДОСЛОВНАЯ ПОМЁТА  / PEDIGREE of K-LITTER

       Fiel Huatutnupaq, copper
     Inti Huatutnupaq, copper Canela Huatunutpaq, bronze
  Qero Huatuntupaq, copper    Machu Piccu (Espinoza), black
     Eleni D'Inka Espipena, copper  Fwaragocha D'Inka Espipena, copper
Peruvian K-LITTER      
     Jefe Huatuntupaq, copper Sinchi (Roca), copper
  Sonderwol Legend Neria, copper    Estrella Huatuntupaq, bronze
     Farra Huatuntupaq, copper Claudia (Carselen), black
       Eleni D'Inka Espipena, copper