Родословная Керо / Pedigree Qero


      Claudio (Carselen), black
    Fiel Huatuntupaq, cooper Eleni D'Inka Espipena, cooper
 

Inti Huatuntupaq

  Jatiq D'Inka Espipena, cooper
     Canela Huatuntupaq, cooper D-Ancestral D'Mochicachimu, cooper
Qero Huatuntupaq,cooper      
     Machu Picchu (Espinoza), black   ***
  Eleni D'Inka Espipena, cooper    ***
    Fwaraqocha D'Inka Espipena, black Kuntupumi (Espinoza), black
      Aklla (Espinoza), black

 

All dogs from Peru