Перуанский Ш-ПОМЁТ / Peruvian Sh-LITTER

Дата Рождения 11.06.2019 / DOB 11.06.2019


SONDERWOL LEGEND SHANKAR

hairless male

LEFT ON THE KENNEL  

SONDERWOL LEGEND SHANEL

hairless female

SOLDРОДОСЛОВНАЯ ПОМЁТА  / PEDIGREE of Sh-LITTER

      Fiel Huatuntupaq, cooper
    Inti Huatuntupaq, cooper Canela Huatuntupaq, cooper
   Qero Huatuntupaq, cooper   Machu Picchu (Espinoza), black
     Eleni D'Inka Espipena, cooper Fwaraqocha D'Inka Espipena, black
Peruvian Sh-LITTER      
    Claudio (Carselen) black ***
  Fara Huatuntupaq, cooper   ***
     Eleni D'Inka Espipena, cooper  Machu Picchu, black
       Fwaraqocha D'Inka Espipena, black