Н-ПОМЁТ  от 22.03.2017  /  N-LITTER

ПЕРУАНСКАЯ ГОЛАЯ СОБАКА  / PERUVIAN HAIRLESS DOG

( Jefe Huatuhntupaq  x  Farra Huatuntupaq)

 

SONDERWOL LEGEND NERIA

САМКА ОСТАВЛЕНА В ПИТОМНИКЕ  FEMALE LEFT ON THE KENNEL  
SPRING 201831.07.2017


17.07.2017
30.05.2017


11.05.2017
22 days old


14 days old


6 days old


one day old