Перуанский Я-ПОМЁТ от 21.06.2019 / Peruvian Ya-LITTER  DOB 21.06.2019


РОДОСЛОВНАЯ ПОМЁТА  / PEDIGREE

      Fiel Huatuntupaq, cooper
    Inti Huatuntupaq, cooper Canela Huatuntupaq, cooper
   Qero Huatuntupaq, cooper   Machu Picchu (Espinoza), black
     Eleni D'Inka Espipena, cooper Fwaraqocha D'Inka Espipena, black
Peruvian Ya-LITTER      
    Jefe Huatuntupaq, coooer Sinchi Roca, cooper
  Sonderwol Legend Elite Waycooper   Estrela Huatuntupaq, bronze
    Gemma Huatuntupaq, cooper  Rawa Saya, cooper
      J'Cuzco D'Inka Espipena