Перуанский Я-ПОМЁТ от 21.06.2019 / Peruvian Ya-LITTER  DOB 21.06.2019


SONDERWOL LEGEND  YAVIN

hairless male

SOLD

SONDERWOL LEGEND YASAR

hairless male

RESERVED

SONDERWOL LEGEND  YAMATO

hairless male

RESERVEDSONDERWOL LEGEND YAGUAR

hairless male

RESERVED

SONDERWOL LEGEND  YASMIN

hairless female

 AVAILABLE FOR SALE

SONDERWOL LEGEND  YARRO

hairless male

AVAILABLE FOR SALEРОДОСЛОВНАЯ ПОМЁТА  / PEDIGREE

      Fiel Huatuntupaq, cooper
    Inti Huatuntupaq, cooper Canela Huatuntupaq, cooper
   Qero Huatuntupaq, cooper   Machu Picchu (Espinoza), black
     Eleni D'Inka Espipena, cooper Fwaraqocha D'Inka Espipena, black
Peruvian Ya-LITTER      
    Jefe Huatuntupaq, coooer Sinchi Roca, cooper
  Sonderwol Legend Elite Waycooper   Estrela Huatuntupaq, bronze
    Gemma Huatuntupaq, cooper  Rawa Saya, cooper
      J'Cuzco D'Inka Espipena